Nusron, Anis, Margono Setiawan, Noermijati Noermijati, and Rofiaty Rofiaty. 2022. “THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR EMBROIDERY ENTREPRENEURS ”. Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis 16 (2), 175 -84. https://doi.org/10.26533/eksis.v16i2.953.